سوئیس (کشور عروسکی) بازل-برن

سوئیس ,بازل ,زمان ,کشور ,جالب ,جالب اینکه  برنامه سفر ما طوری طراحی شده بود که برای اقامت در کشور سوئیس فقط 3 شب زمان داشتیم که این البته بسیار زمان ناچیزی بود .دلیل محذوریت زمانی ما تاریخ اجرای برنامه خواننده محبوبمان جان بون جوی در بارسلونا بود که ما جهت رسیدن به این رویداد و حضور در اسپانیا ن

ادامه مطلب سوئیس (کشور عروسکی) بازل-برن ا