سوئیس(کشور عروسکی) لوزان

لوزان ,کشور ,سوئیس ما با گذر از شمال به جنوب سوئیس به منطقه فرانسوی زبان این کشور وارد شدیم .جالب اینکه تابلوها و علائم که تا این قسمت به زبان آلمانی بود فرانسوی شد.فواصل کوتاه و زیبایی زاید الوصف مسیر لذت سفر رو صد چندان کرده بود.ما حوالی س

ادامه مطلب سوئیس(کشور عروسکی) لوزان ا