سوئیس (کشور عروسکی)-ژنو

سوئیس ,المللی ,فرانسه با پوزش از تاخیر زیاد

ما پس از گشت و گذار کوتاهی در شهر لوزان از طریق شهر زیبای مونترو , در حاشیه دریاچه لمن راهی ژنو شدیم.این شهرک مونترو پر از ویلاهایی بسیار گران و مجلل می باشد که ثروتمندانی از سراسر عالم بیشتر در سنین بازنشستگی در اینجا ساخت

ادامه مطلب سوئیس (کشور عروسکی)-ژنو ا