ادامه بارسلونا(شهر شور و نور)

بارسلونا ,البته ,خیابان مشهور ما فرصتی ۵ روزه در بارسلونا داشتیم.محل اقامت ما هتلی ۳ ستاره در نزدیکی خیابان مشهور لارامبلا بود که من تجربه چندان جالبی از ش به خاطرم نمانده ولی مهم ترین حسنش دسترسی عالی به دیدنیهای شهر می نمود.

ادامه مطلب ادامه بارسلونا(شهر شور و نور) ا