بازگشت به فرانسه(مون پلیه - مارسی)

مارسی ,فرانسه ,پلیه ,اسپانیا ,رفتیم ,مارسی رفتیم ما پس از گذراندن 5 روز در کاتالونیا برای رسیدن به سواحل  Riviera در فرانسه از مسیر شهر گرونا اسپانیا به مرز فرانسه بازگشتیم و در دهکده ایی مرزی در رستورانی کاملا خانوادگی و محلی برای آخرین بار ((پایلا)) خوردیم.در مورد پا

ادامه مطلب بازگشت به فرانسه(مون پلیه - مارسی) ا