آفریقای جنوبی

آلبوم ,hotel ,آفریقای جنوبی  

برنامه سفر:

زمان: 2013-12-22 الی 2014-01-01

مکانها و شهرها: ژوهانسبورگ - پارک ملی کروگر - کیپ تون - موسل بی - نیسنا - بندر الیزابت

ادامه مطلب آفریقای جنوبی ا