آزربایجان

آلبوم ,hotel

برنامه سفر:

زمان: 2014-06-24 الی 2014-07-1

مکانها و شهرها: باکو - شکی - قبله (شهر)

مدت سفر: 8 روز

اقامتگاها: 

ادامه مطلب آزربایجان ا