ماکائو

آلبوم

برنامه سفر:

زمان: 2014-12-27 الی 2014-12-29

مکانها و شهرها: ماکائو

مدت سفر: 3 روز

اقامتگاها: Grand Lapa Hotel

ادامه مطلب ماکائو ا