خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز دهم-بخش اول- پوکت زیبا(تایلند2)

پوکت

صبح روز بعد یه آفتاب نصفه و نیمه از لابه لای هوای نیمه ابری پوکت پیدا شد و ماهم گفتیم اول همه کل برنامه 3 روز اقامتمون تو پوکت رو برنامه ریزی کنیم! واسه همینم بر پایه اطلاعاتی که قبل سفر به دست آورده بودیم می دونس

ادامه مطلب خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز دهم-بخش اول- پوکت زیبا(تایلند2) ا