خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز یازدهم-بخش اول- پوکت- جزیره فی فی (تایلند4)

جزیره ,کشتی ,انگار

اول صبح، کله سحری، راس ساعت 7 صبح ماشین ون تور جزیره فی فی اومد و ما رو از لابی هتل سوار کرد. آدم باورش نمیشه این جزیره انگار شب و روز نداره! چون صبح زود اونم تو یه روز تعطیل مثل یکشنبه، کلی توریست رنگ و وارنگ خار

ادامه مطلب خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز یازدهم-بخش اول- پوکت- جزیره فی فی (تایلند4) ا