خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز یازدهم-بخش دوم- پوکت- نمایش پوکت فانتاسی(تایلند5)

ساعت ,پوکت ,آماده بشیم ,پوکت فانتاسی

عصر که رسیدیم هتل، رسپشن همون پسر مودب روز اولی بود که زبان انگلیسی اش هم خوب نبود و با کلی تلاش حالیمون کرد از آژانس توریستی زنگ زدن و گفتن تور پوکت فانتاسی تون یکم جلو افتاده و به جای ساعت 7 ساعت 6.30 می یان دنب

ادامه مطلب خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز یازدهم-بخش دوم- پوکت- نمایش پوکت فانتاسی(تایلند5) ا