خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز دوازدهم- پوکت- جزیره جیمز باند(تایلند6)

با اینکه هنوز خستگی دیروز درست و حسابی از تنمون بیرون نرفته بود اما اول صبح مثل دوتا بچه خوب و حرف گوش کن در لابی هتل منتظر لیدر تور بودیم که قرار بود ما رو برای تور جزیره جیمزباند همراهی کنه!نهایتا لحظاتی بعد ماش

ادامه مطلب خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز دوازدهم- پوکت- جزیره جیمز باند(تایلند6) ا