خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز سیزدهم- بانکوک- در مسیر بانکوک- گشت شبانه شهری(تایلند7)

مسیر ,فرودگاه

صبح یک روز پاییزی، همون اول صبح قرار بود سرویس فرودگاه بیاد دنبالمون و خدارو شکر زیاد حرصمون ندادن و سر ساعت جلوی هتل منتظرمون بودن!به جهت سوار کردن بقیه مسافرها مسیر اونقدر طولانی بود که قبل از رسیدن به فرودگاه ف

ادامه مطلب خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز سیزدهم- بانکوک- در مسیر بانکوک- گشت شبانه شهری(تایلند7) ا