خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز چهاردهم-بخش اول-بانکوک-گشت شهری در اطراف رودخانه چائوپرایا (تایلند8)

رودخانه ,قایق ,رودخانه چائوپرایا

 صبح یه روز آفتاب قشنگ اولین مقصدمون ایستگاه مرکزی قایق های عمومی در رودخانه چائوپرایا با نام  Saphan Taksinبود. خوشبختانه با تراموا و مترو مستقیم می شد به اونجا رسید.

ادامه مطلب خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز چهاردهم-بخش اول-بانکوک-گشت شهری در اطراف رودخانه چائوپرایا (تایلند8) ا