خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز چهاردهم-بخش دوم-بانکوک-گشت شهری،کاخ سلطنتی و خیابون کاسانرود(تایلند9)

معبد

بعد استراحتی کوتاه در حیاط معبد بودای خوابیده، حالا دیگه نوبت سیر و سیاحت در محوطه زیبای اطراف معبد بود. واسه همین هم از اینجا به بعد می بایست به بخش های دیگه معبد سرک می کشیدیم!

ادامه مطلب خاطرات سفر به آسیا(2014)–روز چهاردهم-بخش دوم-بانکوک-گشت شهری،کاخ سلطنتی و خیابون کاسانرود(تایلند9) ا